Digitalizacija

Digitalizacija Kompas Novo mesto d.o.o.

Aktivnosti podjetja Kompas Novo mesto d.o.o. v sklopu javnega poziva »Vavčer za pripravo digitalne strategije« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

http://www.eu-skladi.si/

Opis naložbe

Aktivnosti s strani podjetja Vavčer za pripravo digitalne strategije potekajo od 3. 1. 2022 do 30.5. 2022 in so predmet »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«. 
Javni poziv sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor naložbe se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, »Vavčer za pripravo digitalne strategije«. 
Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
 

Namen in cilji naložbe

Namen in cilji naložbe je spodbuditi podjetje k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: 

  • oceno stanja na področju digitalizacije, 
  • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
  • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

- Izkušnja kupca (Customer eXperience), 
- Podatkovna strategija, 
- Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, 
- Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, 
- Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
- Strategija razvoja digitalne kulture,
- Kibernetska varnost, 
- Industrija 4.0


Ocenjujemo, da bo celovit in strateško pripravljen dokument digitalne strategije, ki bo vključeval merljive aktivnosti pripomogel k spremljanju našega prehoda v digitalno preobrazbo.
 

Vaše potovanje po meri

Skupaj bomo izbrali program ali po meri oblikovali počitnice ali potovanja, ki vam najbolj ustrezajo. Pišite nam.

Pokličite nas na +386 (0)7 393 15 20 ali +386 (0)41 346 136.